Димитрия Шопова

Димитрия Шопова

Акушерка в Родилно отделение на Многопрофилна болница – Благоевград. Една високо благородна професия, която изисква да се работи със сърце, със съпричастие и всеотдайност. Защото има ли по-благородна човешка дейност от тази да помогнеш на така дълго очаквания нов човек да напусне утробата на майка си и да поеме жив и здрав първия си дъх. Димитрия Шопова живее в своята професия с душа и сърце, с много любов и затова с тази номинация, подкрепена от много благодарни майки, ние й отдаваме заслуженото внимание и уважение.