Елена Бърдарска

„У човека всичко трябва да бъде прекрасно: и лицето, и дрехите, и душата, и мислите.” – С тази световно известна фраза на велики руски писател Антон Чехов започва един от аргументите за следващата номинация. Тя е за една дама, която успява да съчетае точно тези изиксвания според Чехов, тя родена в град Лвов, Украйна, но е приела за свой дом Благоевград, където са нейните деца, не само родните й но и нейните деца ученици. „Учител – мечта” нарече я  с любов една от нейните ученички.Прекрасен учител и човек с невероятна енергия, с която се занимава в училищната и извънкласната дейност с деца. Нейни ученици имат имат спечелени награди, отличия, грамоти.   И всичко това в името на учениците и желанието и да израснат добри, достойни и толерантни хора, обичащи своята Родина, уважаващи своите и чуждите музикални култури и традиции. Тя е член на Асоциация на пациентите с онкологични заболявания и приятели,не веднъж е участвала като  партньор на Фондация „Профилактика за здраве”, – за подпомагане  и  набиране на средства, чрез благотворителни  кампании за профилактика, рехабилитация и възстановяване от редица заболявания на нуждаещи се деца. Да бъдат състрадателни и небезразлични към техните връстници в неравностойно положение –  това се стреми да възпита у своите ученици.Тя е другата красива половина на дует „Альонушки” – добре известен в България с много награди вече, тя е учител по музика в / СОУ „Арсени Косетнев” – Благоевград. Тя е  Тя е Елена Бърдарска.