Галя Миленкова

Галя Миленкова

Тя е прецизен професионалист и изключително скромен човек. Не обича светлината на прожекторите, обича добре свършената работа. Тя надскочи летвата на професионалните си ангажименти и превърна своята работа в музея в мисия. Тя даде възможност ръководената от нея институция да отговори напълно на новата потребност в обществото, а именно музеят да бъде духовно средище, което освен да изучава, съхранява и популяризира културно-историческото наследство, но и да възпитава. Тя ориентира своята политика към работа с деца и млади хора, като отвори пространствата на музея за техните изяви, насърчавайки усвояването и формирането на национални ценности.Нейните приоритети са партньорство, общуване, диалог с поколенията.Нашият град има още едно място за духовно общуване. И това се дължи на нейното желание да се насърчава патриотичното възпитание, да се поддържа жив духа на българските традиции, да се възпитава чрез невероятното българско изкуство. В номинациите за нея беше написано , че от нея лъха доброта. Госпожи и господа – тя е Галина Миленкова – директор на Регионален исторически музей – Благоевград.