Катя Бельова

Катя Бельова – Жена на годината на Благоевград 2011

Една изключително борбена, толерантна и всеотдайна жена.

Повечето от вас я познават като строг съдия и първия носител на наградата „Джовани Фалконе“ за професионална доблест и смелост в борбата с беззаконието. Тя е първият съдия, организирал срещи с ученици в съда, на които  те, съвместно със студентите от Югозападния университет, разиграха съдебни процеси, за да имат възможност да опознаят правораздаветелната система отвътре. За повечето от тези деца тя стана пример за подражание и събуди в тях желание да учат право.

Но тя има и друга страна, малко известна за мнозина от нас. Отзивчива и състрадателна, тя с голяма отговорност приема обществените си ангажименти. Тя е дългогодишен спонсор на благоевградския Дом за деца, лишени от родителски грижи, като в продължение на четири години им осиигурява лятната почивка.  Многократно доставя хранителни запаси за кухнята и постоянно се интересува от техните нужди.

Въпреки своята ангажираност тя активно участва във множество благотворителни  инициативи на граждански сдружения. Носителката на титла ЖЕНА НА БЛАГОЕВГРАД ЗА 2011 ГОДИНА Председателя на Окръжен съд – Благоевград – КАТЯ БЕЛЬОВА