Марина Рулько

Марина Рулько

Следващата номинация е за една учителка, която с цялостната си работа допринася за издигане авторитета на Природо-математическата гимназия и на учителя в обществото. Признание за нейния педагогически талант са наградите й: Медал за педагогическо майсторство на IV-те Национални педагогически четения в Пловдив, медал „За специални заслуги в разпространение на руския език и култура в чужбина“ – Лондон 2009, участието й в различни международни семинари и фестивали: във Виена – Австрия, в Санкт Петербург – Русия, където става Лауреат на конкурса на преподаватели- русисти. С ентусиазъм и неизчерпаема енергия провокира у учениците си желание за активно участие в учебния процес и в извънучилищните форми на обучение по чужди езици. Нейните възпитаници постигат отлични резултати и печелят призови места на регионални и национални олимпиади, конкурси и състезания. Тя притежава добродетели, заради които е обичана и уважавана от всички. Като заместник- председател на Руския културно-информационен клуб в Благоевград, участва в организацията и провеждането на Фестивала на руската песен в Благоевград. Нека приветстваме МАРИНА РУЛЬКО.