Марияна Шехова – Канелова

Марияна Шехова – Канелова

Следваща номинирана дама също следва пътя на сърцето си. Макар че получава различни предложения за работа, тя избира да се довери на Призванието си да работи с млади хора, да ги направлява в правилната посока, да ги насочва, да ги мотивира да формират целите си и да ги следват. Това във време на повсеместен кич и свръхматериален свят, в който дори възрастните се губят  е изключително трудна задача. Необходими са не само професионални умения, за каквито тя несъмнено има много добра подготовка, но и желание, отдаденост, последователност. Правейки нещата стъпка по стъпка, отдавайки цялото си внимание и енергия на всяка от тях.

Да бъдеш учител е голям отговорност, но да обучаваш някой за учител е сто пъти по-голяма. Осъзнавайки това,  в подготовката на бъдещите педагози, подготовката на бъдещите директори на училища, тя самата хвърля усилия в собственото си усъвършенстване, за да огтоваря пълноценно да идискванията, които стоят пред нея. Специалист в областта на: Иновационен Мениджмънт;Икономика на образованието; Мениджмънт на персонала; Образователен мениджмънт; Правна закрила на детето; Педагогическа статистика; Стратегически мениджмънт; Социология на организациите и мениджмънта. Участие в национални и международни конференции с разработки по темите „Стратегии на образователната и научна политика“; “Ефективност на научната организация при съвременни условия“ , Участие в проекти за Развитие и управление на човешките ресурси и като обучител;  в проекти по Интерактивно обучение – . по “Трансформация на управлението на образованието в България”  и много други.

С личния си пример на непрекъснато развиващ се човек тя е пример за студентите, с които работи. Тя е главен асистент във Факултета по педагогика  Марияна-  Шехова – Канелова.