Милена Донева

Тази дама определят като Закрилница , като силна опора на онеправаданите, на хора в нужда и неблагоприятно социално положение, на самотни пенсионери, на изоставени деца. Няма значение дали ще прави нещо за деца, младежи или възрастни – тя ще го направи от сърце, с любов, с отношение и с респект към човешкото същество, което стои пред нея. Независимо, че това е нейна професия –  в сферата на социалните услуги към Бюджетно Звено „Заведения за соц.услуги“ към Община Благоевград – тя превръща работата си в мисия, винаги усимханата и позитивна, сърцата и изключитерно полезна на Центровете за настаняване от семеен тип, старческият дом в кв.Струмско, преходното и наблюдавано жилище, домашен соц. патронаж и др.  Тя е жената, която заслужава този приз, пишат в писмо за номинацията й, защото нея не я блазнят постове, а просто е изпълнена с енергия и амбиции да подобри нещата в социалната сфера – и го прави с любов, което дава смисъл на всичко.

Тази наистина винаги усмихната жена е Милена Донева.