Вера Ангелска

Вера Ангелска

Понякога се случва така, че името на човек се превръща в нарицателно за характера му. Всъщност казват, че човека прави името. Както и да е, при втората номинация човекът е като името и то много й отива. Повече от 20 години тя се отдава на работата си с деца, на тяхната творческа себеизява, на тяхното възпитание, на тяхното пълноценно смислено свободно време, а сградата на Младежкия дом се превърна за тях във втори дом, където тя ги посреща винаги приветлива, усмихната, с присъща на истинските майки загриженост и топлота. Неуморна, добронамерена винаги, отзивчива и лъчезарна, тя е непрекъснато в успешен диалог не с едно, а с няколко поколения възпитаници на творчески състави и колективи от танцьори,певци, актьори, като с ангелска загриженост им дава вяра,че няма невъзможни неща, че всичко е постижимо стига да вложиш енергия и любов и те й вярват , защото тя е Вера , при това Ангелска, Госпожи и господа, аплодисменти за Вера Ангелска.