Росица Йосифова

Росица Йосифова

Тя е учител в истинския смисъл на тази дума. Следи всички новости  в професията и работи с децата с възрожденски плам. Има ярко изявени творчески заложби, отлични организаторски умения, способност да вдъхновява с примера си колеги и ученици.

Ръководи Студио „Златни ръце” – декупаж на доброволни начала, което вече втора година дава възможност на учениците да осмислят свободното си време с интересна и нестандартна творческа дейност, като онагледяват знанията си по история и цивилизация чрез декориране на предмети.

Печели любовта и уважението на учениците си със строгост, взискателност и доброта. С организирана от нея благотворителна Коледна акция бяха подпомогнати живеещите в Защитено жилище за възрастни с умствена изостаналост и Дневен център за възрастни с увреждания. С изложбата-базар на тема „Обикнете българското“ се предизвика интересът на стотици гости – ученици, родители, учители.

Ръководител е и на Клуб „История”, който си поставя за цел по-задълбочено изучаване и популяризиране на българското историческо наследство, интеркултурно образование и възпитание чрез изучаване културата и бита на други държави.

Подписва Конвенция за партньорство между Студио „Златни ръце” и клуб „История” от Второ ОУ и клас – ниво 5 с хорова дейност от Cоllege – Entre – Doux – Velles, Saone, Франция, за взаимна размяна на ученици, с цел осъществяване на определени педагогически, образователни и възпитателни цели и задачи. Има много награди и отличия от участия в конкурси и изложби.