Силвия Домозетска

Силвия Домозетска

Една талантлива радиожурналистка и PR на Историческия музей, която с активната си културна и обществена дейност превърна залите на музея в атрактивно и предпочитано място за духовно общуване. Благодарение на нейната инициативност и умение да общува и да работи в екип, в Благоевград вече има още едно средище за културен обмен, в което минало и настояще си дават среща, за да обогатяват и зареждат с познание и вълнуващи впечатления всички любознателни, търсещи и душевно богати благоевградчани. Тази номинация заслужено отива при СИЛВИЯ ДОМОЗЕТСКА.