Таня Браткова

Тя безспорно има голям принос за възпитаването на отношение към книгата, към издигането на пиедестал на писаното духовно наследство, с всеотдайността си в работата като библиотекар, като общественик, но това за което получава номинация е нещо което може би малцина знаят за нея –  това че тя е  активен кръводарител от години. Разяснява значението на даряването на кръв в училищата, организира културни мероприятия, отзовава се на всички кампании в помощ на бедните и страдащите. Човек наистина с голямо сърце, жена, която спомага за

Изграждането на хуманни ценности в обществото и  формирането на  положителна промяна в живота на хората, и не на последно място, спасява човешки животи, когато дарява кръв тя не знае точно на кого ще помогне и точно в това е истинският хуманизъм – безрезервна истинска любов към хората. Тя е  Таня Браткова.