Цонка Китанова

Част от писмо за нея: „Като жена е изпълнила своите задължения към нацията. Тя е баба на трима внуци и трима правнуци.“
Може би заради това и чисто човешките си качества, тя участва дейно в благотворителните акции на Движението „Ние жените“, като ежедневно отдава най-скъпото нещо – времето. Щедра като дарител раздавайки се не само финансово, но и емоционално. Позитивна и винаги готова да помогне на нуждаещия се. Освен финансово със средства, въпреки ниската пенсия, тя непрекъснато дарява чрез личните си умения с много любов и материални ценности свързани с нашите традиции. Приготвя и радва потребителите на социалните звена, домовете и пенсионните клубове с вкусни пити, баници и други вкусотии, които приготвя сама. Тя е един от учредителите, член и ковчежник на Движение „Ние жените“, член на туристическо Дружество „Айгидик“ – Ветерани , град Благоевград – Цонка Китанова.