Венета Иванова

Венета Иванова

Следваща дама е отдала повече от трийсет години на една организация, която Със спектъра  на дейности изгражда хуманни ценности в обществото и  формира положителна промяна в живота на хората – Български червен кръст.

Областната организация на Български Червен Кръст – Благоевград  е част от националното дружество и международното червенокръстко движение, актуална и перспективна организация, преодоляваща катаклизмите на времето. Мобилизирането на хората, инвестицията в човешките ресурси, развитието на способностите и капацитета им, превръща Областната организация в катализатор  и публичен инициатор за работа в името на качествен и пълноценен  живот.

За осъществяване на идете и целите си, Областният съвет на БЧК – Благоевград се нуждае от активна морална обществена подкрепа и стабилни финансови източници. Повече от трийсет години тази жена е служител в Секретариата на БЧК – Благоевград. Отзивчива и принципна, отговорно изпълнява служебните си задължения. Допринася за финансовата стабилност на организацията в областта, което от своя страна е основа за успешното реализиране на червенокръстката мисия в региона.

През 1991 г. получава званието отличник на БЧК; През 2001 г. – заслужил деятел на БЧК;

 

А за 2014 година заслужено получава номинация за Жена на годината на Благоевград.  Венета Иванова – Главен счетоводител в Областния съвет на Български Червен кръст – Благоевград.