Виолета Стойчева

Виолета Стойчева

Начален педагог в 7 СОУ, номинацията е за съвременен, нестандартен педагогически подход към ръководените от нея класове, както и за постиженията й при нравственото, физическо и спортно възпитание на децата, което помага те да израснат пълноценни граждани.

Виолета Стойчева

Жена на годината на Благоевград за 2015 г. Виолета Стойчева

Жената, която е държала десетки детски ръчички за да тръгнат към своя път на знанието, защото грамотността и знанието те правят личност,

Жената, която беше сред онези които отдавна още знаеха че с новото време идват новите хора и трябват нови методи на обучение, че да говориш на дъската вече не е достатъчно за децата, които знаят много повече понякога от самите учители, че уроците за живота не се съдържат в учебниците , че уроците за живота са в реалното общуване ученик-учител, че качествата на личността се възпитават и изпитват в работата в екип заедно с останалите деца, че в една разходка из природата може да се научат много неща отколкото от който и да е учебник. Че в един излет на ски или партия тенис можеш да провериш доколко можеш да бъдеш приятел, по-добре отколкото в кое да е междучасие,  че в румените бузи на децата, които играят заедно извън класните стаи има много повече здраве, а нали здравето е най-важно. Жената, която беше готова да разбира стени за да отстоява своите принципи на работа с децата, за да бъдат отговорни към себе си и към околните, да бъдат истински и неподправени, да  и всичко това не се заключва само в класната стая и само в рамките на учебните часове. Жената, която още помни имената на своите ученици макар че някои от тях са вече над 40 годишни.

Жена на годината на Благоевград за 2015 та – Виолета Стойчева.