Ани Янакиева

Ани Янакиева

Една представителка на високо благородната професия на медицинските сестри. Професия, която изисква да се работи със сърце, със съпричастие и всеотдайност. За високия си професионализъм, за хуманното си отношение към пациентите през 2007 година тя получава наградата “Медицинска сестра на годината”. Това е признание за денонощния й принос в здравеопазването, за любовта й към професията. Тази номинация е подкрепена от много благодарни хора, на които е дарила усмивка и надежда за оздравяване и връщане към живота. С тази номинация отдаваме заслужено внимание и уважение на дългогодишната медицинска сестра в отделение кардиология в нашата болница – АНИ ЯНАКИЕВА.