Д-р Снежана Хаджиева

Да се грижиш за сърцето със сърце. Ето така можем да определим пристрастеността на д-р Снежана Хаджиева към нейната работа – и тук има смесване на професия и мисия – лекарската професия не е просто професия, не лека, изключително отговорна, Промяната в поведението и нагласите на пациентите, както и интензивната конкуренция поставят много капани пред лекарите – да помогнеш на човека с болката да разбере че срещу него също стои човек е голям талант на лекаря. И ако успееш да спечелиш доверието на пациента, да му дадеш вяра и кураж да се справи с болката, – той вече не гледа на теб като лекар, не гледа на теб като човек, гледа на теб като бог. Но и да не си навириш носа също е постижение.