Емилия Маникатова

Емилия Маникатова

Любимият й цитат от романа „На изток от рая” на Джон Стайнбек е: „Нека се опитаме да живеем така, че нашата смърт да не носи облекчение на света!”. Всеки ден тя се сблъсква с проблеми на деца, живеещи в риск. Всеки ден й се налага да взима решения как да поправи чужди грешки и да помогне на тези деца.

С майчина загриженост умее да вниква в проблемите  и с готовност се залавя с разрешаването им. Активно работи за да се разшири дейността по набиране на приемни семейства за изоставените деца. Това е единствената възможност за деца, които не могат да се отглеждат в семействата си, да получават шанс за живеят в семейна среда. Тя е началник на отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”– Благоевград ЕМИЛИЯ МАНИКАТОВА.