Йорданка Филипова

Йорданка Филипова

Председател на Сдружението на учителките – ветерани, предложението за номинация е издигнато от членовете на сдружението за нейната отзивчивост, човечност, професионализъм и всеотдайна обществена дейност.