Д-р Антоанета Кацарска

Д-р Антоанета Кацарска

Животът й е свързан с лечението на последствията на една от най-страшните болести на нашия век – рак. И изборът й е напълно съзнателен. Тя го прави още като съвсем млад лекар, избирайки специалност, в която човекът се състезава ежедневно със смъртта.

Повече от 25 години от живота си тя отдава в грижа за лечението на пациентите с онкологични заболявания. През всичките тези години тя е флагман на всички новости, които се въвеждат в процеса на лечението. С професионалните си умения, без да щади усилията си, тя успява да накара много пациенти да се преборят с болестта, да я приемат и да продължат живота си. Достоен човек, който заслужава искрено уважение на благодарните си пациенти всеки ден. Това е завеждащ отделението за лекарствено лечение към Онкодиспенсер – Благоевград Д-р АНТОАНЕТА КАЦАРСКА.

Татяна Веселинска

Д-р Татяна Веселинска

Известна е максимата, че най-силно и пълноценно се открояват хората, които вече не са сред нас. Че оценяваме истинското величие на един човек едва когато го загубим. Тази номинация е за една лекарка по призвание, за един изключителен професионалист и човек с огромно сърце, в което имаше топлина и надежда за всички, които се нуждаеха от нея. Изключителната топлота, с която обгрижваше всичките си пациенти, днес много им липсват. Липсват им нейната сърдечна и лъчезарна усмивка, нейното желание да помага и да бъде винаги в услуга на тези, които бяха й поверили собственото си здраве и това на своите деца и близки. С тази номинация, предложена от десетки благодарни пациенти, днес почитаме паметта на човека с главно Ч, прекрасната лекарка, която така рано си отиде от живота – д-р ТАТЯНА ВЕСЕЛИНСКА.

Ани Янакиева

Ани Янакиева

Една представителка на високо благородната професия на медицинските сестри. Професия, която изисква да се работи със сърце, със съпричастие и всеотдайност. За високия си професионализъм, за хуманното си отношение към пациентите през 2007 година тя получава наградата “Медицинска сестра на годината”. Това е признание за денонощния й принос в здравеопазването, за любовта й към професията. Тази номинация е подкрепена от много благодарни хора, на които е дарила усмивка и надежда за оздравяване и връщане към живота. С тази номинация отдаваме заслужено внимание и уважение на дългогодишната медицинска сестра в отделение кардиология в нашата болница – АНИ ЯНАКИЕВА.

д-р Теменужка Любенова

д-р Теменужка Любенова – Жена на годината на Благоевград 2012

Преди 15 години като училищен лекар тя прави първото проучване за нагласите за употреба на наркотици в училищата в Благоевград. Обхванати са 1 000 ученика а резултатите са изключително тревожни, оказва се чумата е навлязла сериозно в Благоевград. Това я мотивира да изработи и да започне провеждане на лекционни курсове в училищата. Като истински месия тя тръгва по училищата само с една цел – да могат нашите деца да са наясно с всички последици, които е възможно да се случат след употреба на наркотиците. Става инициатор на първия в общината конкурс за ученици «Има ли бъдеще един наркоман». Така тя полага основи на една своя лична кауза – да се пребори за всяко дете, което е станало жертва на дилърите на дрога и да предпази деца, за да не опитват никога. Като едно от важните основи във възпитанието на децата тя приема патриотичното възпитание. Организира множество конкурси, за да провокира партиотизма на децата, тяхната съпричастност към проблемите на връстниците си, да бъдат активни проводници на личностна мотивация и себеизява – да бъдат личности. Тя с помощта на майките на наркозависимите деца успя да спре въвеждането на еднократната доза и не допусна България да стане втора Холандия. Тя се бори за всяко момче или момиче, изпаднало в беда, намира начини да ги лекува дори и в чужбина, а не рядко сама им купува билети за да заминат. Тя е идеолог и организатор на единствените по рода си конкурси в България: Конкурс за журналисти – в памет на Вероника Герин и конкурс на магистрати – в памет на Джованни Фалконе. Работата й като специалист в областта на превенция на наркоманиите високо е оценена от институциите в Европейската комисия. През всичките тези години, изправяйки се много често като самотния воин пред промлема с разпространението на наркотиците, тя никога не се е огънала под ничий натиск и не се е изплашила от ничии заплахи. Днес може смело да се каже, че България има нужда от повече мъже като нея. Дами и господа, моля за вашите аплодисменти за ЖЕНА НА БЛАГОЕВГРАД ЗА 2012 ГОДИНА – д-р Теменужка Любенова