Първолета Евтимова

Първолета Евтимова

Председател на Сдружението “Благоденствие и бъдеще за Благоевград“. Обединява специалисти и общественици, като отстоява позицията, че в съществуващите проекти за построяването на магистрала “Струма“ в частта й, преминаваща покрай Благоевград, „кафявият” и „зеленият” вариант са неизгодни по ред икономически и екологични причини, за разлика от “жълтия“ вариант, при който магистралата ще минава далече от града, няма да засяга сгради, къщи и плодородни почви и да предизвиква замърсяване на въздуха. Г-жа Евтимова е инициатор и на подписката в подкрепа на “жълтия“ вариант. С дейността си отстоява една активна обществена позиция по отношение настоящето и бъдещето на Благоевград като притегателен център за младите хора в областта и обект на международния туризъм.