Виктория Богданска

Виктория Богданска

Виктория Богданска е председател на Руски културно-информационен клуб от момента на неговото основаване, 1998 година, доброволец в българо-холандски благотворителен фонд «Уинд милл», който действа в България до влизането в ЕС, под нейното ръководство е разработен проект за Детска библия. Дарява пари за ремонт на църква „Св. Пантелеймон” в София, дарява продукти за дома на инвалидите към тази църква и на руски герои на втората Отечествена война. Благодарение на активната й работа вече 12 години в Благоевград се провеждат дни на руската култура, организират се изложби и фестивали на руска песен. Активно работи с деца, които изучават руски език и участват в международни фестивали и национални олимпиади. Тя е инициатор, вдъхновител и основен организатор на много мероприятия, които позволяват на руската общност в нашия град да се чувства като у дома си, а на нас дават възможността да се докоснем до широката и многолика руска култура . Ако може да се обобщи всичко казано дотук– тя е всеотдайната душа на руската общност и вие я познавате много добре.