Силвия Димитрова

“Понякога в живота така се случва, че попадаш приживе в Ад. – така започва едно от писмата, с които се посочват аргументи за номинацията на Силвия Димитрова. – Какво преживяват жертвите на домашното насилие, знае само тя. Срам, страх, отчаяние, чувство на предателство, разрушаването на мечтата за щастливо семейство, заплахи от близкия човек, упреците от роднини, презрението от колегите. Доста се говори за този проблем и по медии, има и закон, който защитава правата на жертвите, има и институциите, които трябва да работят по проблематиката. И все пак решението на проблема  е само в човешкото отношение към всеки, потърсил помощта. Само индивидуален подход дава сили и вдъхва надеждата на човека, попаднал в кръговрат на жестокостта. Психолог, специалист по юридически въпроси, анализатор на ситуация, приятел – това е в едно лице.  Тя не се страхува да подаде ръка и да тръгне заедно с жертвата по доста сложен път към достоен живот. Може да се каже, че в буквалния смисъл е спасявала човешки животи и души.”

Тя дава безплатни консултации на жертви на домашното насилие, намира адвокати, средства и решения на проблеми. Тя е инициатор и организатор на многобройни обучения на полицаи, магистрати, адвокати, социални служители представители на НПО-а. Тя е Председател на Сдружение “Знание, успех, промяна”,
психолог и специалист в областта на работа с жертви на домашно насилие и агресия, човекът, който им предоставя психологическа, юридическа помощ и морална подкрепа.