Татяна Веселинска

Д-р Татяна Веселинска

Известна е максимата, че най-силно и пълноценно се открояват хората, които вече не са сред нас. Че оценяваме истинското величие на един човек едва когато го загубим. Тази номинация е за една лекарка по призвание, за един изключителен професионалист и човек с огромно сърце, в което имаше топлина и надежда за всички, които се нуждаеха от нея. Изключителната топлота, с която обгрижваше всичките си пациенти, днес много им липсват. Липсват им нейната сърдечна и лъчезарна усмивка, нейното желание да помага и да бъде винаги в услуга на тези, които бяха й поверили собственото си здраве и това на своите деца и близки. С тази номинация, предложена от десетки благодарни пациенти, днес почитаме паметта на човека с главно Ч, прекрасната лекарка, която така рано си отиде от живота – д-р ТАТЯНА ВЕСЕЛИНСКА.