Тинка Андонова

Жена с ярка индивидуалност. Помага на младежи с умствена изостаналост, показва им красивото спасение чрез изкуството, мотивира ги да бъдат борбени и да не се предават пред трудностите, посочва им смисъла да бъдат себе си. Тя самата пее в хор, поддържа своята ярка индивидуалност, макар че се налага по стечение на обстоятелствата да отдава живота си на грижи по своето дете, което е различно от останалите, и когато всъщност то е пораснало и  самата тя вече може да се отдаде на своя комфорт,  всъщност избира да  мултиплицира своята съпричастност към различните и приема като свои деца младежите от Защитено жилище Номер 3 в Благоевград, тя е техният трудо-терапевт и вдъхновител към изкуството Тинка Андонова.