Юлия Тасева

Юлия Тасева

Тя първа е утвърдена през 2009 година като професионална приемна майка от Дирекция „Социално подпомагане“ в община Благоевград. Приемната грижа е различна от осиновяването, това е временно отглеждане на детето в приемното семейство, толкова, колкото е необходимо за самото дете, до момента, в който за него е възможно да се върне отново в биологичното му семейство, след преодоляване на проблемите и рисковете в него, или да бъде трайно осиновено. Самата тя е майка на две, вече пораснали деца – син и дъщеря, които са поели самостоятелно по житейския си път, и баба на едно внуче. Водена от голямата си обич към децата и потребност да се грижи и помага, тя решава да стане приемна майка и да приеме в дома си деца, изоставени в институции. Професията приемен родител, тогава/ 2009 г./ все още не е популярна и не е развита в Благоевград, но въпреки неизвестността какво точно я очаква, какви ще бъдат трудностите, проблемите, водена от силното си чувство на съпричастност и желание да помага на такива деца избира професията „Приемна майка“ . От тогава до сега е приела и отглеждала в семейството си четири деца, които са изоставени от родителите си и са били настанени в специализирани институции / Домове за деца/. Тя не поставя никакви ограничения по отношение на етнически произход, възраст, здравословно състояние на децата, с голямото си сърце тя приема всяко предложено й нуждаещо се дете. Невероятно е да гледаш как още от първите дни, в които децата отиват в семейството й те се променят, личицата и очичките им , толкова тъжни преди това, светват от щастие,развиват се, научават нещо ново всеки ден, придобиват самочувствие и това е защото се чувстват обичани и защитени, защото знаят, че тях е тя. „Заразява“ с идеята си да раздаваш добрина на тези толкова невинни създания и своята дъщеря, която през 2011 г. също става приемна майка на 3 годишно момиченце, изоставено от родителите му. Отделът за закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане“ Благоевград я възприема като добрата фея, която като първа приемна майка „повлича крак“ и през тези близо три години приемната грижа получава добро развитие в Благоевград. Името на тази всеотдайна и достойна за пример и подражание жена е Юлия Тасева.