Здравка Чимева

Здравка Чимева – Жена на годината на Благоевград 2009

Наградата “Жена на годината на Благоевград” за 2009 година по право се присъжда на г-жа Зравка Чимева за нейната широка обществена и благотворителна дейност в помощ на децата, лишени от родителски грижи в Благоевград, за психично болните пациенти от клиниката в Хърсово, за жени, подложени на домашно насилие и на всички знайни и незнайни обикновени хора в нужда, на които тя ежедневно подава ръка за помощ и морална подкрепа. Председател на ДВИЖЕНИЕ-НИЕ, ЖЕНИТЕ– Благоевград.

Здравка Чимева

Здравка Чимева

Председател на Движение „Ние – жените” – Благоевград, което извършва широка обществена, културно-просветна и благотворителна дейност в полза на жените, жертви на домашно насилие, както и за социалната адаптация на жени в следпенсионна възраст. С внимание и човешко съпричастие се отнася към проблемите на възпитаниците на Дом за нашите деца – Благоевград, помага на навършилите пълнолетие младежи, израснали без родителска грижа, да намерят своята професионална реализация.